Skolesjefen er ikke bekymret over kapasiteten i nye skolebygg