Går trolig videre med planene. Vil samle mer enn 100 ansatte på Haugland

Nybygget vil koste nærmere 200 millioner kroner.

Det siste året har det vært arbeidet med et forprosjekt som har sett på hvordan man kan bygge et nybygg for teknisk avdeling på Haugland.

Nybygget er tiltenkt på sørsiden av brannstasjonen, og vil i realiteten bli en forlengelse av dagens bygningsmasse hvor brannstasjonen er. Mellom byggene er det planlagt en gangbro som binder de sammen.

Les hele saken med abonnement