Går videre med massive utbyggingsplaner på Byneset