Det kommer frem i budsjettforslaget til Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet.

– Det er enighet om at det ikke innføres eiendomsskatt på Askøy, men vi er nødt til å få opp kommunens inntekter. Derfor ligger parkeringsavgift inne i vårt budsjettforslag, sier Espen Ravnanger Aasebø i Askøy Høyre.

Han la fram budsjettforslaget i formannskapet tirsdag. Aasebø understreker at tallene i budsjettforslaget er grove anslag, og at det mest sannsynlig vil komme endringer før budsjettforslaget skal behandles i kommunestyret 14. desember.

– Dette er et foreløpig budsjett som vi jobber videre med, men det viser retningen vi ønsker å ta Askøy i fremover, sier Aasebø.

Espen Aasebø (H) har lagt frem et foreløpig budsjettforslag fra samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet. Foto: Privat

La frem dystre tall

Da kommunedirektør Eystein Venneslan la frem sitt budsjettforslag i slutten av oktober oppfordret han politikerne til å ta tøffe og upopulære grep for å komme i havn med årets budsjett.

– Dette er det mest krevende budsjettet jeg har lagt frem i mine åtte år som kommunedirektør på Askøy, uttalte Venneslan da han presenterte tallene i forbindelse med kommunens budsjettseminar.

Kommunedirektøren foreslår innføring av parkeringsavgift til neste år og eiendomsskatt fra 2025.

Politikerne sier nei til eiendomsskatt, men innføring av parkeringsavgift ligger inne i budsjettet for neste år. 14. desember skal kommunestyret vedta budsjettet. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Bruker av sparepengene

Ifølge beregningene vil eiendomsskatt gi kommunen 30 millioner kroner mer i inntekter det første året, og 60 millioner kroner årlig fra 2026. Parkeringsavgift vil gi kommunen 10 millioner ekstra årlig fra 2024.

Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet har i sitt budsjettforslag reversert kommunedirektørens forslag om å innføre eiendomsskatt.

Partiene har derimot budsjettert med en høyere skatteinngang til kommunen på 11 millioner til neste år. Det legges opp til å bruke rundt 25 millioner av disposisjonsfondet, altså kommunens sparebøsse, for å få budsjettet i havn.

– Historisk sett fra 2015 og fram til i dag har vi budsjettert med for lave skatteinntekter årlig. Vi mener det er forsvarlig å innlemme en økning i våre budsjettrammer, sier Aasebø.

Mye er fortsatt uklart

De styrende partiene ønsker også å identifisere potensiale for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. I budsjettforslaget ligger det også inne at det skal settes i gang et målrettet prosjekt som tar sikte på å redusere sykefraværet i kommunen med 2 prosent.

– Sykefravær påfører kommunen betydelige kostnader årlig. Vi mener dette prosjektet vil føre til en stor innsparing, sier Aasebø.

Partiene leter også under enhver stein for finne penger til tiltak for å styrke skolemiljø. Foreløpig er dette en åpen post i budsjettforslaget.

– Skolemiljø utgjør en sentral del av vårt pågående arbeid. Vi har som mål å kunne levere konkrete tall på denne posten til kommunestyret 14. desember, sier Aasebø.

Nye bygg kan bli utsatt

Kommunens utfordrende økonomi gjør at kommunedirektøren ønsker å utsette bygging av ny skole på Erdal, og nytt tjenestebygg på Haugland.

Aasebø sier det er lite trolig at dette vil endre seg når partiene skal legge frem investeringsbudsjettet i det siste kommunestyremøtet før jul.

– Siden det fortsatt jobbes med korrekte tallgrunnlag og en del uavklarte poster, ble det i formannskapet ikke lagt fram et investeringsbudsjett, kun driftsbudsjett, sier Aasebø.