Nobi har inngått storkontrakt verdt 87,5 millioner kroner