Har gått fra lederrolle i et rikt selskap, til å lede en av landets fattigste kommuner