Det tek lang tid å få ny veg til Bergen. Denne grafen viser at det kan hasta for Askøy