Hvis man fordeler den samlede formuen til de folkevalgte på dem alle sammen, har hver representant i det nye kommunestyret i gjennomsnitt en formue på rett over én million kroner.

Men de aller fleste av representantene i det nye kommunestyret har ikke formuer. Her er listen over dem som drar opp snittet:

 1. Jan Erik Aasebø (Frp): 8.548.003 kroner

 2. Bård Espelid (Al): 6.640.878 kroner

 3. Vidar Grønnevik Davidsen (H) : 5.710.796 kroner

 4. Roald Stenseide (Frp): 4.759.841 kroner

 5. Terje Angelshaug (Ap): 3.320.511 kroner

 6. Arild Iversen (SV): 1.722.232 kroner

 7. Karoline Salamonsen (Ap): 1.412.572 kroner

 8. Ove Langøy (Ap): 1.376.836 kroner

 9. Anne Lauritsen (Frp): 1.328.066 kroner

 10. Rosalind Fosse (Frp): 773.762 kroner

 11. Jonas Bratli (H): 301.346 kroner

 12. Wiktor Wikan (Ap): 243.052 kroner

Disse 12 representantene har til sammen formuer på totalt 36.137.895 kroner.

Mange hatter

Den rikeste, Jan Erik Aasebø, er daglig leder i Storebotn Utleie AS og Askøy Eiendom og Entreprenør AS. Han eier Aasebø Holding AS, som igjen eier J E Aasebø Maskin og Aasebø Eiendom. Holding-selskapet eier også deler av Florvåg Panorama, Kvernhus Eiendom, Storebotn Utleie og Askøy Eiendom og Entreprenør.

Aasebø er overrasket over at han har størst formue av alle i det nye kommunestyret og at Frp samlet har mest i formue.

– De andre har vel også jobbet mye, sånn som jeg har gjort. Jeg har jobbet 12 til 14 timers dager så lenge jeg kan huske. I ti år jobbet jeg i bank samtidig som jeg kjørte gravemaskin, sier Aasebø.

– Føler du deg rik?

– Nei, ikke i det hele tatt, ler Aasebø.

Ifølge Aasebø befinner mesteparten av formuen i selskapet Askøy Eiendom og Entreprenør AS.

I grafikken under kan du se alle yrker, inntekter og formuer til de som skal sitte i kommunestyret de neste fire årene.

Noen tjener godt

Gjennomsnittslønnen i det nye kommunestyret er på på 586.000 kroner. Det er 50.000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen i Norge.

Flere av de nye folkevalgte er selvstendig næringsdrivende. I blant dem finner vi også en psykolog, rørlegger, logoped, forsker og flere lærere og pensjonister. Noen få har over én million i inntekt:

 • Arild Iversen (SV) er lege. Han tjente 1.938.086 kroner i 2021.

 • Espen Aasebø (H) er leder i Kraft Finans. Han tjente 1.606.246 kroner i 2021.

 • Malin Woll Skotnes (H) er markedsdirektør i Nordr. Hun tjente 1.187.612 kroner i 2021.

 • Yngve Magnus Fosse (H) er sivilingeniør i Equinor. Han tjente 1.112.015 kroner i 2021.

Rike politikere

Ifølge valgforsker Yvette Peters ved Universitetet i Bergen er folkevalgte i demokratiske land ofte rikere og har høyere utdanning enn befolkningen ellers. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety noe, men forskning viser at folk med penger har mer politisk makt.

– Det kan være på grunn av representantens næringsprofil, sa Peters til AV før valget.

Yvette Peters er professor i sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen. Foto: Eivind Senneset (UiB)

Personer med høy inntekt eller formue har ulike opplevelser enn de som lever fra lønning til lønning. Det kan påvirke både omgangskretsen og typen politikk de fører. Peters mener dette kan gjøre det vanskeligere for de med mye penger å gjøre politiske endringer for de med lav inntekt.

– Jeg tror ikke det er riktig. De som har veldig mye penger, bryr seg kanskje ikke så mye. Men jeg er opptatt av at folk skal få til ting her ute, og få lov til å gjøre ting. Jeg er også opptatt av at bygdene skal bestå, sier Aasebø.

Aasebø har sittet i kommunestyret i to år allerede, etter han tok over plassen fra Arnt Erik Gangås, som flyttet fra Askøy.