Har brukt 7,5 millioner på å planlegge bygg - vedtok å sette det på vent