Erkjenner at varslingssystemet ikke fungerte godt nok