Mener posisjonen burde lagt bedre til rette for samarbeid