«Prioriter barna», «Barna er vår fremtid - ressurser til skolen», «Ikke la barna betale», «En god skole er barnas rett», «Mer penger til skolene».

Dette var blant slagordene folk hadde tatt med seg på plakatene under demonstrasjonen.

Både barn og voksne hadde møtt opp for å demonstrere foran rådhuset.

Flere hadde tatt med seg plakater. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Flere folk for å løse utfordringene

KFU-leder Morten-Christian Bernson holdt en appell foran demonstrantene hvor han snakket om at Askøy er blant kommunene i landet som bruker minst på skole.

– Det er et stort behov for mer penger til skolene og det skolene trenger er flere folk for å løse utfordringene, sier Bernson.

KFU-leder Morten-Christian Bernson. Foto: Tom-Stian Karlsen

Askøy bruker 23 millioner kroner mindre på skole enn sammenliknbare kommuner.

Askøyværingen har tidligere skrevet om «lederbrølet», der skolelederne på Askøy har gått ut og sagt klart ifra om uholdbare forhold i Askøy-skolen.

– Skolene på Askøy skriker etter mer ressurser. Nå skal vi gi klar beskjed til politikerne om at dette ikke går lenger, sa Bernson i forkant av demonstrasjonen.

Flere hadde tatt med fakler. Foto: Tom-Stian Karlsen

Bare i «vanlige» lærere må Askøy øke med 28 årsverk for å komme opp på landssnittet. I tillegg kommer årsverk knyttet til spesialpedagogikk og andre behov. I kommunedirektøren sitt forslag til budsjett og økonomiplan for skolene de neste årene, er det ikke funnet mer penger til å løse de utfordringene som har kommet frem.

Mange hadde med seg plakater til demonstrasjonen. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Kommer til å gjøre så godt vi kan

Nå blir det opp til politikerne å prøve å finne mer penger til skole når budsjettet skal vedtas 14. desember i det siste kommunestyremøtet før jul.

Yngve Fosse snakket til demonstrantene. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Det er ingen tvil om at vi politikere synes at å satse på barn og unge er viktig. Det er et tøft budsjett vi skal velge, og vi jobber knallhardt videre frem mot kommunestyre i midten av desember. Vi kommer til å gjøre så godt vi kan for å sikre ressurser for skole, barnehager og eldreomsorg som vi også må kjempe for fremover, sa Yngve Fosse til de fremmøtte demonstrantene.