– Askøy har ikke 17 skoler om ti år. Det har dere rett og slett ikke råd til.

Uttalelsen kommer fra Håvard Moe, seniorrådgiver i KS konsulent, som torsdag tok en alvorsprat for de folkevalgte i kommunestyret på Askøy.

Robek i 2030?

Ikke bare malte Moe et fremtidsbilde hvor skoler og barnehager må legges ned i stor skala, både fordi barnetallene går ned, men også fordi eldrebølgen gjør det nødvendig med en storstilt satsing på eldreomsorg.

– Det skjer så mye nå at Askøy kommer til å gå tom for penger og være på Robek i 2030 om dere ikke gjør endringer, advarer Moe.

Ifølge Moe må Askøy ta smarte valg fremover for å unngå å havne i det lite ærefulle selskapet Robek-listen består av.

– Nå er ikke Askøy der ennå, men hvis dere ikke tar grep i denne perioden vil jeg på det sterkeste fraråde dere å ta gjenvalg. For det kommer til å bli brutalt for dem som skal overta etter dere, sier Moe.

Seniorrådgiver Håvard Moe talte torsdag til politikerne i kommunestyret om bærekraftig økonomi og utfordringer Askøy vil møte i årene fremover. Foto: Tom-Stian Karlsen

– Folk hater endringer

Fremover er det de eldste aldersgruppene som vil ha størst vekst, men fordi Askøy har en ung befolkning vil veksten komme noe senere enn i andre kommuner.

Elever i grunnskolealder er nå på topp, men fremskrivingene for de neste ti årene viser at barnetallet vil gå ned med rundt tusen elever.

Moe la frem tall som viser at Askøy frem mot 2032 årlig må bruke 225 millioner kroner mer enn i dag på pleie og omsorg. I samme periode må utgiftene til skole, barnehage og barnevern reduseres med over 176 millioner.

– Det handler om endring og en dreining av pengebruken. Endringer er grusomt, folk hater endringer, men det er dette dere kommer til å bli utfordret på, sier Moe.

Utfordringene står i kø

Han trekker også frem følgende utfordringer som nå skjer samtidig:

  • Lønns- og prisvekst

  • Renteøkningen får effekt

  • Fallende skatteinngang

  • Økning i sosialhjelp

  • Eldrebølgen treffer

  • Fallende barnetall

  • Sentralisering

  • Manglende politisk omstillingsvilje

En fattig trøst for en fattig kommune er at Askøy ikke er alene. Mange kommuner vil være i samme situasjon, men utfordringene står likevel i kø for Askøy.

Kommunen har lave skatteinntekter, ingen kraftinntekter, langt mer gjeld enn inntekter, og kommunale tjenester drives allerede svært billig.

– Å fortsette som før er det eneste alternativet dere ikke har, sier Moe.

– Blir brutalt

Ordfører Yngve Fosse (H) og varaordfører Rosalind Fosse (Frp) ser for seg tøffe runder i kommunestyret fremover, selv om ingen av partiene ønsker å gå inn for nedleggelser av skoler og barnehager i stor skala.

– Det blir ganske brutalt å legge budsjettene fremover. Vi har hele tiden vært klar over at vi må satse på eldreomsorgen, samtidig ser vi at barnetallene vil synke, og det ganske dramatisk, sier ordfører Yngve Fosse.

Når det gjelder folketallsutvikling er Askøy heldigere enn mange andre kommuner som sliter med fraflytting. Tall fra SSB viser at Askøy vil ha en viss vekst i folketallet også i årene fremover.

– Jeg tror både skoledebatten og barnehagedebatten vil dukke opp igjen i denne perioden. Skal vi klare å beholde skoler må vi også si ja til bygging i bygdene, sier varaordfører Rosalind Fosse.

Ordfører Yngve Fosse (H) og varaordfører Rosalind Fosse (Frp) ser for seg tøffe debatter om nedleggelse av barnehager og skoler i denne perioden. Foto: Tom-Stian Karlsen

Ingen eiendomsskatt

Askøy er blant landets fattigste kommuner, og til tross for at over 300 av landets 356 kommuner har innført eiendomsskatt, er de styrende partiene bestemt på at dette ikke skal innføres på Askøy i denne perioden.

– Det handler om at vi ikke kan belaste innbyggerne med mer utgifter. Askøy har i dag svært høye kommunale avgifter på toppen av økte renter og dyrtid, sier Yngve Fosse.

– Vi vil ikke gjøre den økonomiske situasjonen enda mer vanskelig for innbyggerne, men det er ingen tvil om at vi har noen tøffe politiske debatter foran oss når det gjelder barnehager, skoler og eldreomsorg, sier Rosalind Fosse.