De jobber frivillig med å hjelpe andre. Nå er det organisasjonen som trenger hjelp