Askøyværingen treffer de to ungdommene fra Hanøy på Kleppestø kai. På Kleppestø går bussene ganske ofte, men på Hanøy og i mange andre bygder er rutetilbudet så som så.

– Vi ønsker et bedre kollektivtilbud og flere møteplasser for ungdom. Det er også viktig at ungdom får vite om tilbudene som allerede finnes, sier Marcus Askildsen, ordfører i ungdommens kommunestyre på Askøy.

Sammen med Håvard Valdersnes, varaordfører i ungdommens kommunestyre, ønsker Askildsen å få fokus på sakene de jobber med.

– Vi hører ofte at ungdom heller velger å bli hjemme i stedet for å delta på ting fordi det ikke går buss. Det er ikke alltid voksne kan kjøre og da er det vanskelig for ungdom å komme seg rundt på øyen, sier Askildsen.

Ønsker bedre tilbud

Som Askøyværingen omtalte i fjor høst ser politiet en uheldig utvikling i kriminalitet blant unge helt ned i 13-årsalderen. Politiet gikk ut og advarte mot ungdomsgjenger og grupperinger blant annet på Kleppestø.

Etter flere tilfeller med ungdomsproblemer i fjor måtte vaktholdet på Kleppestø senter styrkes.

Håvard Valdersnes mener det må satses på flere møteplasser for ungdom. I Florvåg finnes allerede ungdomshuset Ungflimmer, og de nye lokalene til Askøy Røde Kors på Amfi Askøy skal også bli en viktig møteplass for unge.

– Men det er behov for flere møteplasser i hverdagen. Det hadde for eksempel vært kult å få til en ungdomskafé i rundetårnet på Kleppestø. Vi har også Krateret på Herdla og snart kommer den nye kultursalen Kipo hvor det er mulig å ha arrangement for ungdom, sier Valdersnes.

Her er ungdommens kommunestyre på Askøy 2023–2024. Representantene er i alderen fra 13 til 19 år. Foto: Askøy kommune

– Viktig med engasjement

De to ungdommene forteller at de har lært mye etter at de kom inn i ungdommens kommunestyre på Askøy.

Ungdommens kommunestyre fungerer som et rådgivende organ for kommunen, og har talerett i saker som angår barn og unge.

– Det er de unge som vet best hvordan det er å være ung og hva ungdommen trenger, sier Marcus Askilden, som har vært ordfører i ett år.

Varordfører Håvard Valdersnes har vært med i ungdommens kommunestyre i to år.

– Det har vært veldig lærerikt, og jeg har sett hvor viktig det er at ungdom engasjerer seg, sier Håvard.

Varaordfører Håvard Valdersnes (t.v) og ordfører Marcus Askildsen på plass i ungdommens kommunestyre. Foto: Askøy kommune

Skyss jobber nå med en plan for hvordan kollektivsystemet skal tilpasses når det nye elektriske båtsambandet mellom Kleppestø og Strandkaien åpner i 2025, og når Sotrasambandet står ferdig i 2027.

– Vi har vært i kontakt med Skyss og kommet med våre ønsker for et bedre kollektivtilbud. Ungdommens kommunestyre vil fortsette å kjempe for at dette blir prioritert, sier Valdersnes.

Skal i møte med Skyss

Ordfører Yngve Fosse (H) sier det er synd dersom ungdom blir hindret fra å delta på aktiviteter på grunn av et for dårlig rutetilbud.

– Det er viktig at vi politikere går sammen for å presse på for et best mulig kollektivtilbud. Jeg har jevnlige møter med fylket og jeg vil be om et møte med Skyss for å se hva vi kan gjøre med kollektivutfordringene, sier Fosse.

Han viser også til at de styrende partiene Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet har satt av én million kroner til et prøveprosjekt kalt «Ungdomsmillionen», som skal gå til nye prosjektet for ungdommer.

– Vi kommer til å lene oss mye på hva ungdommens kommunestyre uttaler om søknadene om tiltak og møteplasser til unge, sier Fosse.

Fosse sier at hvem som helst kan søke. Etter at søknaden har vært innom ungdommens kommunestyre, går saken videre til politisk behandling.