Her har mange fått bygge. Men noen få har fått nei

Familiene Vågenes og Sandtorv Hansen spør om kommunen har glemt de siste ti tomtene på Lønvarden sør.

På Lønvarden sør står husene tett i tett. 37 av 47 tomter på feltet har fått byggetillatelse, og på de aller fleste av disse tomtene står det nå hus.

Men noen få får ikke bygge på tomtene sine på grunn av mangel på skolekapasitet. Blant disse er familiene Sandtorv Hansen og Vågenes.

Les hele saken med abonnement