På fem år har mobbetallene falt med over 40 prosent. Slik forklarer skolesjefen utviklingen

Færre elever mobbes i skolen, men mobbing på nett øker

På fem år har mobbetallene i skolene falt med over 40 prosent.

Askøy ligger under landsnittet både når det gjelder mobbing fra andre medelever, mobbing fra voksne, og digital mobbing.

En økning i andel elever som opplever digital mobbing bekymrer derimot skolesjefen og det kommunale foreldreutvalget.

Les hele saken med abonnement