Skrøt av de frivillige, og trakk frem viktigheten av å heie på hverandre