– Utvikling og flere arbeidsplasser må til for å holde på ungdommen