Anbefaler flere busser hele dagen, men ikke over hele Askøy

Se listen over det Skyss anbefaler for Askøy.

  • Skyss anbefaler at det etableres nye busslinjer, kalt «regionstamlinjer», for blant andre de som skal andre steder i Bergen enn til sentrum, og derfor ikke tar båten. Disse anbefales etablert i korridorene Steinrusten-Erdal-Kleppestø-Bergen og Ravnanger-Myrane-Kleppestø-Bergen. De vil gå hvert 30. minutt hele driftsdøgnet. Mellom Kleppestø og Bergen vil det gå buss minst hvert kvarter.
  • Det er ønskelig å gi et bedre tilbud til Tveit, skriver Skyss. En mulig løsning er å trekke regionstamlinjen videre fra Ravnanger til Kollevåg, men dette krever etablering av snuplass.

Les hele saken med abonnement