Nesten halvparten av bilparken på Askøy er elektriske biler. Helt fra elbilsalget begynte å ta av for noen år siden, har elbiler vært særlig etterspurt på Askøy. Det er stort behov for mekanikere med kompetanse på elbiler.

Fra neste høst blir det en egen elbillinje på Askøy videregående. Ingen andre skoler i Vestland har dette tilbudet.

Det er elever som har gått førsteåret på teknologi- og industrifag (TIF) og elektro som får muligheten til å gå videre på elbillinjen andre året. Dermed skal det moderne verkstedet i det nye skolebygget på Askøy for alvor tas i bruk.

Interessert i bilfaget

Markus Andersen Mikkelsen (17), Nikolay Horn Larsen (16) og Johan Kvarven (16) går alle førsteåret på TIF. De kan velge mellom 83 ulike fagbrev neste år, og ingen av dem er bestemt seg for yrkesvei. Men felles for dem er at de er nysgjerrige på bilfaget.

Kvarven synes den nye elbillinjen høres spennende ut.

– Jeg tenker det kunne vært interessant. Jeg har tenkt å ta bilmekanikerfag neste år, og da kan det være bra å ha kompetanse innen elbil også, sier Markus Andersen Mikkelsen.

Guttene har allerede hatt yrkesfaglig fordypning i bilfaget, og sier at de har prøvd å skru litt på bil.

Horn Larsen og Kvarven synes også den nye elbillinjen høres interessant ut, og de mener det er riktig av skolen å satse på en slik studielinje.

– Det blir mer og mer elbiler, så jeg tror det er bra av skolen å tilby dette, sier Nikolay Horn Larsen.

Først i fylket

Det er fylkeskommunen som eier og driver de videregående skolene, og som avgjør hvilke utdanningstilbud de enkelte skolene skal tilby.

Det blir gjort i samråd med de ulike bransjeorganisasjonene, slik at elevtilbudet matcher behovet i arbeidslivet. At det er nok læreplasser er viktig for at elevene skal få tatt fagbrevet og fullført utdanningen sin.

Oddvar Skråmestø, rektor ved Askøy videregående skole, holdt tale til skolens elever ved skolestart i august. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Askøy videregående er den første skolen i fylket som får elbillinje, noe som lå i kortene allerede da den nye skolen ble planlagt.

Vekt på elbil

– Verkstedet er klart. Så må vi forberede oss litt ekstra på å utnytte alle muligheter i læreplanen til å tenke elbil fremfor vanlig bil, sier rektor Oddvar Skråmestø.

Det blir altså lagt mer vekt på elektrodelen, men det kommer ikke til å handle bare om elektromotorer, understreker han.

– Vi utnytter fleksibiliteten i læreplanen for å gi best mulig opplæring for elbilbransjen. Det er allerede bedrifter som har meldt interesse for å være med på opplæringen, sier rektor.

På Ravnanger Autosenter bekrefter de at det absolutt er et behov for nyutdannede med mer kunnskap om elbil. Mekanikerne deres sendes jevnlig på kurs og sertifisering, forteller daglig leder Thomas Birkeli.

– Vi har hatt lærlinger tidligere, nå har vi oppe til vurdering om vi skal inn en lærling igjen. Det er viktig å få fult lærlingen godt opp, sier han.

Ønsker dronelinje

Det blir i utgangspunktet fire klasser første året på TIF og tre klasser på elektro fra høsten, og så kan elever fra begge disse gå på kjøretøy.

– Jeg håper og tror elevene har lyst til dette, sier rektoren.

Askøy har også signalisert interesse for å få en dronelinje, en interesse de deler med flere andre skoler i Vestland. Om det skal opprettes en slik linje i Vestland skal fylkespolitikerne ta en vurdering på til våren. Fra før finnes det kun to–tre steder i landet.