Florvåg eiendomsselskap har lenge ønsket å bygge 12 boliger i Kobberåsen. For at det skal skje, må det bygges fortau frem til boligene, noe som vil gå utover syv eiendommer i Nedre Hagen.

Da saken ble behandlet i utvalg for teknikk og miljø i fjor, sa samtlige politikere nei til at Florvåg eiendomsselskap skulle få ekspropriere privat grunn for å få plass til fortau.

Advokatfirmaet Harris som representerer Florvåg Eiendomsselskap i saken, sendte klage på kommunestyrets vedtak til Statsforvalteren i Vestland. Nylig kom svaret, og der kommer det frem at Statsforvalteren avviser klagen.

Flere engasjerte naboer møtte opp da politikerne var på befaring i Nedre Hagen i fjor. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

– Ikke ønskelig med tvang

I avslaget skriver Statsforvalteren at de ikke har grunnlag for å trekke tvil kommunestyret sin avgjørelse i saken.

– Vi forstår det slik at kommunestyret ikke vurderer det som ønskelig eller hensiktsmessig å gjennomføre planen med tvang nå, skriver Statsforvalteren i brevet.

Da saken ble behandlet av kommunestyret i fjor viste byggesaksavdelingen til en uttale fra Statens vegvesen. De mener det ikke er forsvarlig å øke trafikkmengden i krysset mot FV 563 før krysset er utbedret.

– Det har det i ettertid ikke blitt, og det er heller ikke utsikter til at det vil skje i nær fremtid, skriver Statsforvalteren.

Statens vegvesen kom i fjor med en uttale hvor det påpekes at det ikke er forsvarlig å bygge nye boliger før det har blitt laget nytt kryss i Florvåg. Det vil trolig ikke skje i nær fremtid. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Overrasket over avslaget

Advokat Kathrine Lien Mjell fra advokatfirmaet Harris representerer Florvåg Eiendomsselskap i saken.

– Både jeg og grunneier er overrasket over Statsforvalteren sin vurdering av saken, sier advokaten.

Satsforvalteren sitt avslag er endelig og det er ikke klagerett på vedtaket.

– Grunneier er ikke ferdig med sine vurderinger om hva han skal gjøre videre. Jeg vet ikke når beslutningen blir tatt, sier Lien Mjell.