Siden 2019 har Bakarvågen 22 AS og Bakervågen båtforening vært i konflikt med hverandre om kaianlegget i havnen. Konflikten har handlet om båtforeningens rett til fortøyning og parkering, og Bakarvågen 22 sin rett til å bruke eget kaianlegg.

Begge parter har ment at den andre har vært til hinder for seg, fremkommer det i en dom fra Hordaland tingrett.

Etter gjentatte forsøk på å komme til enighet, havnet saken til slutt i tingretten, der Bakervågen båtforening ble dømt til å fjerne flytebryggeanlegget.

– Det er ingen som liker å miste båtplassen sin. Det er ikke god stemning, forteller Ronny Flagtvedt, styreleder i Bakervågen båtforening.

Ønsket et godt samarbeid

Det er Tom Inge Bakke som er styreleder i Bakarvågen 22 AS. Han presiserer at det er tre parter i saken; båtforeningen, han som grunneier, og hans leietakere.

Han forteller at det de siste 25 årene ikke har vært virksomhet på kaien av betydning, og at båtforeningen dermed har fått være i fred.

– Det som er den store forandringen er at vi har tatt i bruk kaiene. Da har det tilspisset seg, sier Bakke.

Han forteller at da han overtok som grunneier var noe av det første han gjorde å ta kontakt med båtforeningen, og at det siden starten har vært ønske om en god dialog.

Men det har ikke vært så lett. Det har gjennom årene vært innbyrdes krangling mellom leietakere og båtforeningens medlemmer, ifølge Bakke.

– Vi har hatt et ønske om å revitalisere området til et næringsområde for maritim virksomhet. Da har vi ingenting i mot at det ligger et marinaanlegg til fritidsbåter der. Men det er deres manglende vilje til å samarbeide og ha en god dialog som har vært utfordrende, sier han.

Tom Inge Bakke, styreleder i Bakarvågen 22 AS. Foto: Ruth Mari Skulbru (arkiv)

Leietakere har måttet si opp

Det eskalerte til en konflikt som gjorde at to av hans leietakere måtte si opp. Med det taper han 50.000 kroner i måneden, ifølge Bakke.

– Båtforeningen hadde en stor båt som sperret innseilingen til våre kaier. Vi sendte et varsel om at hvis ikke båten ble fjernet innen tre uker, ville vi heve avtalen, og det gjorde de ikke. Da hadde vi ikke annet valg enn å kreve hovedforhandling i tingretten, sier Bakke.

Også etter at dommen falt sier Bakke at han har kommet med en rekke forslag til løsninger.

– Men medlemmene av båtforeningen har stemt det ned, sier han.

Må finne ny båtplass

I tillegg må båtforeningen betale saksomkostninger på 700.000 kroner til Bakarvågen 22. Dommen falt i midten av desember i fjor.

Båtforeningen har valgt å ikke anke saken.

– Det er et høyt beløp for en forening å betale. Det er passe tøft for hver og en, sier Flagtvedt.

Nå forsøker de å selge flytebryggeanlegget, og båteierne må se seg om etter ny båtplass et annet sted, forteller han.

Båtforeningen prøver nå å selge flytebryggeanlegget. Foto: Jan Erik Storebø

– Konflikt som har pågått lenge

Tilbake i 1994 inngikk Bakervågen båtforening (som kjøper) og AS Norvestor (som selger) og daværende grunneier, avtale om kjøp av flytebryggeanlegget, samt rett til fortøyning i land og parkering på eiendommen. Der signerte AS Norvestor en erklæring om båtforeningens rett til fortøyning og parkering.

Året etter ble eiendommen fradelt gårds- og bruksnummeret, og båtforeningens rett til fortøyning og parkering fulgte med over. Eiendommen har flere ganger skiftet eier før Bakarvågen 22 AS kjøpte eiendommen i 2019.

Allerede samme året sendte Bakarvågen 22 varsel om heving av avtalen, der de viste til at flytebryggen var til hinder for bruk av egen kai.

I tillegg skal grunneieren i 2022 ha oppdaget den tidligere nevnte skøyten, som førte til ytterligere problemer med tilkomst til kaien.

Da skøyten ikke ble fjernet etter varsel, hevet selskapet avtalen.

– Det er en konflikt som har pågått lenge, og når det blir krangling mellom partene der man ikke kommer til enighet, da går det rettens vei, konstaterer Flagtvedt i Bakervågen båtforening.

– Hva tenker du om begrunnelsen Bakarvågen 22 la til grunn for heving av avtalen?

– Jeg kom ikke inn i båtforeningen før i oktober i fjor, så det som har skjedd tidligere har jeg ikke kjennskap til annet enn det jeg har lest i dommen, sier han.

Flagtvedt forteller at nytt styre i båtforeningen opplever dialogen med Bakarvågen 22 som god.

Ikke gitt opp håpet

Selv om de nå må betale sakomkostninger og fjerne flytebryggen, har ikke Flagtvedt gitt opp håpet om en båtforening i Bakervågen.

– Det er fortsatt muligheter til å forhandle selv om dommen er falt, sier han.

Som grunneier er Bakke glad for at det har kommet en løsning på konflikten.

– Men jeg er opptatt av at de fremdeles kan være der. Jeg har et godt forhold til styret i båtforeningen og vi er på tilbudssiden.

Men de må dra i riktig retning, sier han.

– Vi er ikke ute etter annet enn løsninger. Det er innlysende at det er for trangt der. Det er et industriområde og en båtmarina så ordet sameksistens er viktig. Vi er mer enn villige til å bidra med det vi kan for å forhandle frem en ny avtale, sier Bakke.