– Vi må få svar på prøvene før vi opphever kokeanbefalingen, og regner med å få svar over natten.

Det sier Otto Kaurin Nilsen, avdelingsleder ved vann- og avløpsetaten i Askøy kommune.

Neppe bakterier

I går ble det sendt ut kokeanbefaling til alle som får vannet sitt fra Kleppe vannverk. Forhåpentligvis kan folk slutte å koke vannet allerede i morgen. Men det er lite sannsynlig at vannet på noe tidspunkt har vært farlig å drikke. Kokeanbefalingen kom ut som et føre var-tiltak da en sensor på vannverket indikerte at noe var galt.

– Vi har flere barrierer på vannverket, og sensoren indikerte mulig feil på den ene, sier Kaurin Nilsen, som presierer at det ikke er påvist barrieresvikt.

Det handler om utstyret som doserer ut kalk som en del av renseprosessen. Utstyret ble fikset i løpet av natten.

– Vi er veldig sikre på at vi ikke har kjørt ut noe dårlig vann, sier han.

Venter på deler

I løpet av natten kan det i perioder ha vært redusert barrierekapasitet, noe som ble kompensert ved å tilsette ekstra klor. Men det er ikke like mye klor som det var på det meste etter smitteutbruddet i sommer.

Reparasjonene som ble gjort i natt, er av det midlertidige slaget. Otto Kaurin Nilsen sier at de håper å få reservedeler på plass raskt, slik at de får gjort reparasjoner av mer permanent slag.