At høydebassengene ble faset ut, gir tryggere vann. Men samtidig gir det nye utfordringer