Den billigste eiendommen ble solgt for 60.000 kroner

  • Prisene på kjøpte og solgte eiendommer på Askøy varierer fra 60.000 kroner og helt opp til 4,7 millioner kroner viser denne oversikten. FOTO: Tom-Stian Karlsen