«Ein bauta i Askøy i nyare tid er borte»

MINNEORD: Harald var Askøy sin mann, kjend og godt likt i heile heradet, skrive Einar Ådland i dette minneordet over Harald O. Clausen.

Harald O. Clausen 1942–2021.
  • Einar Ådland, Askøy Mållag
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

Harald Oddbjørn Clausen er død.

Ein bauta i Askøy i nyare tid er borte.

Han vart 78 år gamal og fekk gjort mykje i livet sitt.

For Askøy-folk er han mest kjend som redaktør av Askøy Tidend og Askøyværingen.

Han byrja yrkeslivet sitt som sjømann, var radiotelegrafist i fleire år. Journalistikken tok han til med tidleg på 1980-talet. Fyrst som journalist i Askøy Tidend, der han var redaktør i 1983-84. Seinare som journalist i Askøyværingen, der han var redaktør frå 1994 til 2003.

Faren, Conrad Clausen (1902-1990) var ein kjend og vyrd kulturhovding, lærar, forfattar, historikar og redaktør av Askøy Tidend i 28 år.

Harald gjekk delvis i same lei som faren. Gjennom trufast og energisk arbeid som journalist og bladstyrar, ved å skriva om både daglegliv og viktige hendingar på Askøy, var han med på å byggja opp bladet og styrkja identitet og sjølvkjensle hjå Askøy-folk.

Mange lærerike år i utanriksfart, gode allmennkunnskapar, kjennskap tll Askøy, ein klår og sikker penn og etter kvart omfattande presserøynsle gav han den tyngda og autoriteten som trongst i redaktørrolla.

Som faren var han eit arbeidsjern av dei sjeldne, på farten og i skrivande verksemd seint og tidleg. Eg møtte han ein morgon då han hadde arbeidt samanhengande ein heil dag og ei heil natt for å få ferdig noko som skulle med i neste avis.

Eg spurde om det ikkje vart for mykje arbeid på han.

– Nei, slett ikkje. Arbeid er berre sunt, sa han lunt . Han hadde ei eiga evne til å ta både dramatiske hendingar og tungt slit på strak arm.

Han har mykje av æra for at Askøyværingen har fått den posisjonen det har i dag, som ein særs viktig institusjon i Askøy, eit vitalt blad som på ein god måte speglar av liv og verksemd på heile øya.

Harald var Askøy sin mann, kjend og godt likt i heile heradet. Med si varme og venlege framferd og generøse haldning vann han vener i alle miljø.

Målrørsla har òg mykje å takka Harald Clausen for. Gjennom praktisk journalistikk synte han at nynorsk mål kan brukast til alle emne og i alle samanhengar. Som bladstyrar gav han alltid god plass til nynorsken. I mange år la han ned eit stort arbeid i utgjevinga av Askøy Mållag sitt blad «Jul på Askøy». Han var òg medarbeidar i boka om diktaren Olav Lavik som mållaget gav ut i 2009: «Kall meg rimsmed og jordtræl. Olav Lavik i liv og dikting».

Fred over minnet til heidersmannen Harald Clausen.

Einar Ådland, tidlegare leiar i Askøy Mållag og Hordaland Mållag.

Publisert:
  1. Minneord
  2. Minneord
  3. Askøyværingen
  4. Journalistikk

Mest lest akkurat nå

  1. Denne utsikten betaler folk gladelig nærmere åtte millioner for