– Ofte blir kun den dårlige siden av russetiden fremstilt. Vi vil vise at vi gir noe tilbake