Vil ikke anbefale Steinrusten-alternativet for politikerne

  • Rådmann Eystein Venneslan er klar på at Askøy har behov for en ny storhall. Han er imidlertid usikker på om det er riktig å se det i sammenheng med skoleutbygging. FOTO: Anne Jo Lexander