Politiet ble varslet om funnet lørdag ettermiddag, ifølge politioverbetjent på Askøy, Kjell-Bjørn Heggøy.

– Granaten ble funnet et stykke fra hytten til melderen. Politiet har vært ute på stedet og dekket til inntil Forsvaret sender folk for å ta seg av den. Dette skal være skarp granat. Det er ingen blindgjenger, uttalte Heggøy til AV mandag morgen.

Allerede mandag ettermiddag iverksatte Forsvaret en aksjon for å fjerne granaten som har lagt i terrenget på Skotnes på Davanger. Hør granaten gå av nederst i saken.

Mandag ettermiddag var Forsvaret på plass for å detonere BK-granaten.
Christine Fagerbakke

1,5 kg sprengstoff

Kapteinløytnant, Lars Engeberg og løytnant Espen Skønberg fikk i oppdrag å detonere granaten.

– Vi fant en liten BK-granat på 60mm som sannsynligvis ikke var skutt, så den har blitt droppet der på en måte, sier Engeberg.

Han forklarer at de anså den som ikke farlig fordi den ikke har vært avfyrt. Ettersom blant annet sikringssplinten lå i brannrøret tok de en avgjørelse om at det var trygt å flytte den.

– Vi flyttet den til en sikker plass for sprengning, vekke fra husene og høyspentkablene. Dermed la vi på cirka 1,5 kg sprengstoff og detonerte den, fortsetter kapteinløytnanten.

Hvert år har Forsvaret mellom 300 og 400 oppdrag hvor de må håndtere miner, håndgranater eller bomber.
Christine Fagerbakke
Bombekastegranaten skal identifiseres før den sprenges på et trygt område. Med årene gjør blant annet rust identifiseringsjobben vanskeligere.
Christine Fagerbakke

Fikk «second opinion»

Arkitekt fra 3RW arkitekter, Haakon Rasmussen, kan fortelle til AV at det var en kollega av ham som fant granaten.

Politiet ble varslet om funnet lørdag ettermiddag, ifølge politioverbetjent på Askøy, Kjell-Bjørn Heggøy.

– Han kontaktet meg igjen fordi han visste jeg hadde kunnskap om slike ting. Jeg kjente igjen hva det var for noe, sier Rasmussen.

Han har nemlig jobbet med planlegging for opprydding i skytefelt siden 2004. Dette for å frigi steder som Forsvaret tidligere har lagt beslag på.

– Granaten ble funnet et stykke fra hytten til melderen. Politiet har vært ute på stedet og dekket til inntil Forsvaret sender folk for å ta seg av den. Dette skal være skarp granat. Det er ingen blindgjenger, uttalte Heggøy til AV mandag morgen.

– Jeg tok kontakt med en av de som jeg har samarbeidet i Forsvaret med for en «second opnion». Han var enig i mine konklusjoner. Etter dette kontaktet vi politiet.

Til tross for at Skønberg har vært på mange slike oppdrag, er han like observant når han nærmer seg slik at han ikke tråkker på eksplosivet.
Christine Fagerbakke

Allerede mandag ettermiddag iverksatte Forsvaret en aksjon for å fjerne granaten som har lagt i terrenget på Skotnes på Davanger. Hør granaten gå av nederst i saken.

Rasmussen er klar på at bombekastergranater er farlige greier.

Mandag ettermiddag var Forsvaret på plass for å detonere BK-granaten.
Christine Fagerbakke

– Hvis noen begynner å plukke på den kan det være veldig, veldig farlig. De har stor energi og skal ikke røres av andre enn spesialister, sier han.

1,5 kg sprengstoff

Rasmussen antar ut fra bildet at den er gammel.

Kapteinløytnant, Lars Engeberg og løytnant Espen Skønberg fikk i oppdrag å detonere granaten.

– Vi kan slå fast at den er veldig gammel og at den har lagt lenge i terrenget. Men om den er fra krigens dager eller tiden rett etterpå er vanskelig å si.

– Vi fant en liten BK-granat på 60mm som sannsynligvis ikke var skutt, så den har blitt droppet der på en måte, sier Engeberg.

BK-granaten ble lagt under en rot på et trygt, åpent sted før den ble detonert.
Christine Fagerbakke

Han forklarer at de anså den som ikke farlig fordi den ikke har vært avfyrt. Ettersom blant annet sikringssplinten lå i brannrøret tok de en avgjørelse om at det var trygt å flytte den.

– Ikke rør

Wiggo Korsvik, stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter er enig med Rasmussen i at granaten er gammel.

– Vi flyttet den til en sikker plass for sprengning, vekke fra husene og høyspentkablene. Dermed la vi på cirka 1,5 kg sprengstoff og detonerte den, fortsetter kapteinløytnanten.

Uansett alder på granaten er Forsvaret helt klar på at eksplosivene kan være like kraftfull.
Christine Fagerbakke
Bombekastegranaten skal identifiseres før den sprenges på et trygt område. Med årene gjør blant annet rust identifiseringsjobben vanskeligere.
Christine Fagerbakke

– Men uansett alder på granaten er det viktig å være klar over at eksplosivene er like kraftfull som når den er ny, sier han, og fortsetter:

Fikk «second opinion»

– Det har nok ikke vært noe akutt eksplosjonsfare slik som tilstanden er på den, men det kan være ustabilt med vær og vind.

Arkitekt fra 3RW arkitekter, Haakon Rasmussen, kan fortelle til AV at det var en kollega av ham som fant granaten.

Sprenging av bombekastegranat Hør lyden av granaten som blir sprengt.

– Han kontaktet meg igjen fordi han visste jeg hadde kunnskap om slike ting. Jeg kjente igjen hva det var for noe, sier Rasmussen.

Korsvik anbefaler folk om å handle på samme måte som helgens melder.

Han har nemlig jobbet med planlegging for opprydding i skytefelt siden 2004. Dette for å frigi steder som Forsvaret tidligere har lagt beslag på.

– På Askøy er det fra tid til annen funnet eksplosiver. Derfor er det viktig for lokalfolk å få denne påminnelsen. Min oppfordring er: Ikke rør det, bare ta et bilde og meld fra til politiet.

– Jeg tok kontakt med en av de som jeg har samarbeidet i Forsvaret med for en «second opnion». Han var enig i mine konklusjoner. Etter dette kontaktet vi politiet.

Til tross for at Skønberg har vært på mange slike oppdrag, er han like observant når han nærmer seg slik at han ikke tråkker på eksplosivet.
Christine Fagerbakke
Skønberg har fått i oppdrag å detonere granaten i dekning bak en vegg. Engeberg har gått i andre retningen for å sikre turstien.
Christine Fagerbakke

Rasmussen er klar på at bombekastergranater er farlige greier.

Også Engeberg og Skønberg støtter oppunder at folk ikke må røre det om det ser ut som eksplosiver. Samtidig oppfordrer de å merke stedet godt.

– Hvis noen begynner å plukke på den kan det være veldig, veldig farlig. De har stor energi og skal ikke røres av andre enn spesialister, sier han.

– Skriv ned nøyaktig posisjon, gjerne GPS-koordinater. Om det er mulig kan man også merke stedet uten å røre noe, sier Engeberg.

Rasmussen antar ut fra bildet at den er gammel.

– Ikke en gang med en pinne, skyter Skønberg kjapt inn.

– Vi kan slå fast at den er veldig gammel og at den har lagt lenge i terrenget. Men om den er fra krigens dager eller tiden rett etterpå er vanskelig å si.

Det er for øvrig verdt å merke seg at Forsvaret årlig har mellom 300 og 400 oppdrag hvor de må håndtere miner, håndgranater eller bomber. Disse er hovedsaklig etterlatt fra andre verdenskrig. På Askøy opplever de å finne spesielt mange i området på Herdla.

BK-granaten ble lagt under en rot på et trygt, åpent sted før den ble detonert.
Christine Fagerbakke

– Ikke rør

Wiggo Korsvik, stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter er enig med Rasmussen i at granaten er gammel.

Uansett alder på granaten er Forsvaret helt klar på at eksplosivene kan være like kraftfull.
Christine Fagerbakke

– Men uansett alder på granaten er det viktig å være klar over at eksplosivene er like kraftfull som når den er ny, sier han, og fortsetter:

– Det har nok ikke vært noe akutt eksplosjonsfare slik som tilstanden er på den, men det kan være ustabilt med vær og vind.

Sprenging av bombekastegranat Hør lyden av granaten som blir sprengt.

Korsvik anbefaler folk om å handle på samme måte som helgens melder.

– På Askøy er det fra tid til annen funnet eksplosiver. Derfor er det viktig for lokalfolk å få denne påminnelsen. Min oppfordring er: Ikke rør det, bare ta et bilde og meld fra til politiet.

Skønberg har fått i oppdrag å detonere granaten i dekning bak en vegg. Engeberg har gått i andre retningen for å sikre turstien.
Christine Fagerbakke

Også Engeberg og Skønberg støtter oppunder at folk ikke må røre det om det ser ut som eksplosiver. Samtidig oppfordrer de å merke stedet godt.

– Skriv ned nøyaktig posisjon, gjerne GPS-koordinater. Om det er mulig kan man også merke stedet uten å røre noe, sier Engeberg.

– Ikke en gang med en pinne, skyter Skønberg kjapt inn.

Det er for øvrig verdt å merke seg at Forsvaret årlig har mellom 300 og 400 oppdrag hvor de må håndtere miner, håndgranater eller bomber. Disse er hovedsaklig etterlatt fra andre verdenskrig. På Askøy opplever de å finne spesielt mange i området på Herdla.