Disse bedriftene er de mest fremgangsrike på Askøy – se listen