Mattilsynets kontroll på Burger King Askøy endte med strekmunn. Foto: Vetle Mikkelsen

Burgerrestauranten på Kleppestø fikk kritikk på flere punkter da Mattilsynets seniorinspektør Kari Bjørnevoll var innom mandag forrige uke. Bakgrunnen for kontrollen var en bekymringsmelding.

Manglende rutiner

Under punktet for rutiner og ledelse, avdekte Mattilsynet mangler ved de interne rutinene for å sikre trygge matvarer. Blant annet trekkes det frem i rapporten at Burger King Askøy ikke har rutine for å måle temperaturen i kjølen og frysen jevnlig.

Her kan man se matrester under en av arbeidsbenkene. Foto: Mattilsynet

I tillegg peker Mattilsynet på manglende reinhold på kjøkkenet. Ifølge rapporten, mangla bedriften en reinholdsplan som viser hvor ofte det skal vaskes under arbeidsbenkene, i området ved frityrkokeren og andre steder som er vanskelige å komme til på. I rapporten viser Mattilsynet til at det var skittent nettopp på disse stedene.

– Strenge rutiner

Mattilsynet varsler et vedtak som pålegger burgerrestauranten å fikse opp i bruddene de fant under kontrollen. Vedtaket må gjennomføres innen 19. februar.

Assisterende restaurantsjef ved Burger King Askøy, Thomas Hornnes, var til stede under kontrollen, og i Bergensavisen 1. februar uttalte han seg om saken:

– Vi har strenge vaskerutiner, så vi ble ganske overrasket over dette, sa Hornnes til avisa.

På veggen bak frityrkokeren kan man tydelig se brunt smuss på veggen. Foto: Mattilsynet
Også under frityrkokeren var det en del smuss og matrester, som pommes frites. Foto: Mattilsynet

Det ble også funnet mindre regelbrudd hos Burger King Askøy. Mattilsynet skriver at bedriften har som rutine å sette kjølevarer, som ost og dressing, ut til temperering i to timer, og at disse varene deretter blir stående ute på benken i to timer. Varene skal lagres på 0–4 grader celsius, men ble under kontrollen målt til 20 grader celsius.

Mattilsynet påpeker at den anbefalte oppbevaringstemperaturen til lett bedervelige matvarer skal overholdes. Hvis kjølerutinene ikke er på plass til neste kontroll, vil de vurdere å følge opp med et vedtak også på dette regelbruddet.

Det var skittent under arbeidsbenken og på hyllene. Foto: Mattilsynet