Folk tar fotballene, og hunder biter dem istykker. Det er dyrt for klubben