Klokken er halv tolv på formiddagen. Veien er stengt i en time for å få unna viktig sprengearbeid.

Varselsignalet kan høres på lang avstand.

– Det er 100 kubikk stein i salven som gikk nå. Vi tar litt og litt for å få fjellet forsiktig ned. Det er viktig at vi tar fjellet ned på en trygg og god måte, sier Are Mjøs.

Han er byggeleder for Sartor og Drange, entreprenøren som har fått jobben med å fullføre veiprosjektet Marikoven-Skiftesvik.

Arbeidet med å sprenge Kvitaneset begynte 22. august, og totalt skal det tas ned 15.000 kubikk med fjell på Kvitaneset til ut på nyåret. Dette tilsvarer 45.000 tonn med stein.

Frakter til Skarholmen

Etter sprengsalven er gått av begynner arbeidet med å rydde. Askøyværingen får mulighet til å se alt fra toppen av fjellet sammen med byggeleder Mjøs, prosjektleder i Askøypakken, Synnøve Jakobsen og Abiot Abera som er kontrollingeniør for delprosjektet.

To gravemaskiner har plassert seg i steinmassene. Den fremste maskinen rydder vekk sprengmattene, og overleverer til maskinen bak. Etter en stund begynner maskinene å ta vekk steinen fra fjelltoppen. Steinen skal lenger ned mot hovedveien for å bli kjørt vekk med lastebiler.

Mer enn 1.700 lastebillass med stein skal fraktes vekk før prosjektet er ferdig, og akkurat nå fraktes massene til deponiet Sartor og Drange har på Åsebø.

Men det er bare midlertidig. Steinen skal videre til Skarholmen, ifølge Mjøs.

Steinen skal brukes til å fylle ut på tomten hvor det skal bygges renseanlegg.

Ferdig neste sommer

Mjøs forklarer at det ikke er boringen og sprengingen tar lengst tid på Kvitaneset, men å lage tilkomst. Det må sprenges slik at det blir flatt mot toppen av fjellet. Boreriggen trenger stødig underlag.

Arbeidet med veiprosjektet skal være ferdig til sommeren 2023. Over nyttår skal mye av fjellet være vekke.

Når sprengingen er ferdig, starter arbeidet med å sikre fjellsiden. Bolter og netting skal på plass.

Mjøs sier at den verste jobben er gjort når sprengingen er ferdig.

– Kvitaneset er den store hemskoen. Utfordringen er at veien forbi fjellet er den eneste veien inn til Marikoven. For oss er det viktig å ha mulighet for å sprenge litt hver dag. Får vi arbeidsro, så produserer vi, sier han.