Varmen held seg, men sola vil ikkje alltid visa seg