Investerer millioner for å gjøre Biologen om til et fullverdig hotell