– Fylkeskommunen både tror og håper at Askøypakken blir behandlet i Stortinget i juni. Det er veldig viktig at vi får den behandlet nå. Jo kjappere det skjer, jo bedre er det for fremdriften i prosjektet, sier Jannicke Clarke (Ap).

Hun er leder for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune. Hun er også askøyværing og tidligere kommunestyrerepresentant. Nå er hun en av politikerne som håper å få Askøypakken til behandling i landets øverste politiske organ.

For at behandlingen skal skje i Stortinget i juni må departementet ha ferdigbehandlet saken før påske.

Clarke står i Slettebrekka på Follese når hun møter AV. Det er her veien skal gå videre mot Hetlevik.

– Vi jobber for at alle strekningene skal bygges, og at man kan få mest mulig trafikksikre veier på Askøy for pengene i pakken. Strekningene er valgt ut av en grunn. Nå er det viktig å holde opp trøkket slik at vi kommer i mål, sier hun.

Venneslan: – Kanskje i 2023

Lavere trafikk enn forventet i bomringen, og stadig økende elbilandel har bidratt til at etterslepet i Askøypakken er blitt større.

Kommunedirektør Eystein Venneslan mener en forlengelse vil redde de siste prosjektene.

– I praksis betyr det at man får startet forprosjektet på Hetlevik til høsten. Veiarbeidet er prosjektert, men kostnadene må oppdateres. Det er nye priser siden veistrekket ble prosjektert sist. Det er veldig kostnadsøkning i samfunnet.

– Når kan byggingen av vei til Hetlevik starte?

– Byggestart i 2022 blir for optimistisk. Kanskje i 2023, svarer han.

– Hva med veiene i nord?

– Det er en lengre vei, men det er vanskelig å si mer enn det nå. Det er behandling i Stortinget i juni det står på nå. Det er det som vil bestemme fremdriften, sier han.

Må prosjektere veiene

Prosjektleder i Askøypakken, Synnøve Jakobsen, sier at de sitter stille i båten enn så lenge.

– Først må vi få vite om vi får gjennom denne forlengningen, og så må vi ta det derfra. Vi kan ikke bruke for mye ressurser på å arbeide videre med planleggingen av vei til Hetlevik før den går gjennom, sier hun.

Mens veiprosjektet i Hetlevik er prosjektert er det en mye lengre vei frem for veiprosjektene i nord. Verken Fromreide-Kjerrgarden eller Fauskanger Sør har blitt prosjektert. Det betyr at det er mye arbeid som skal gjøres før det kan innhentes pristilbud for bygging.

– For Fromreide-Kjerrgarden regner vi med cirka to og et halvt år med prosjektering, og rett under to år for prosjektet på Fauskanger Sør, sier hun.

Jakobsen forteller at det enda ikke er tatt noen avgjørelse på om de vil starte prosjektering til høsten.

– Vi vil prøve å få det til, men svaret blir det samme som for veien til Hetlevik. Kontaktutvalget tar stilling til dette når vi får svar på søknaden om forlengelse.

– Ingen garanti

Ordfører Siv Høgtun (H) er optimistisk til at det kan bli en behandling av Askøypakken i juni. Men hun sier at det ikke er noen garanti.

– Derfor er det utrolig viktig at den politiske ledelsen i fylkeskommunen er aktiv i saken. Jeg har store forventinger til både fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og Jannicke Clarke (Ap) for at de løfter opp denne saken.

En utsettelse vil få konsekvenser.

– Da vil det bli en utsettelse på i alle fall et halvt år, sier hun.

Dette sier departementet

Samferdselsdepartementet skriver i en epost til AV at saken er til behandling, og kan foreløpig ikke si når den er klar.

De vil ikke kommentere vurderingene som nå gjøres, men sier at nye føringer i utgangspunktet ikke gir anledning til å revidere en bompengepakke. Samtidig skriver de at for Askøypakken ble de lokale vedtakene om revisjon av pakken fattet før kravene til bypakker ble skjerpet inn.

Til slutt skriver departementet:

«For at føringene om porteføljestyring ikke skal få tilbakevirkende kraft, er det etter departementets vurdering rimelig å gjøre et unntak for Askøypakken hvis det er et lokalt ønske om å legge frem en bompengeproposisjon om revidert Askøypakke.»