Sjåføren var ruset på kokain da bilen havnet på taket