Vil legge ned skoler, barnehager og institusjonsplasser