No blir det billigare å køyra til Bergen. Men berre for elbilar

Halverer prisen i bompengeringen.

  • Vestnytt
Publisert:
Denne artikkelen er over tre år gammel

Regjeringa sitt såkalla bompengeforlik i fjor gir 55 millionar kroner til Bergen, som kommunen kan bruka til å redusera bompengane med.

No er det klart korleis pengane skal brukast.

Halvert pris

For bensin- og dieselbilar samt hybridar blir det inga endring. Derimot blir det endå billigare å køyra elbil. For dei som køyrer utelukkane på elektrisitet, blir satsane halvert:

  • Det skal kosta fem kroner å passera bompengeringen med elbil
  • I rushtida blir prisen ti kroner

Ordninga kjem på plass etter at byrådspartia samt SV og Sp har blitt samde, skriv BT.

Mange forslag

Byrådet sitt opprinnelege forslag var å kutta takstane til alle køyrety i ytre bompring med åtte prosent.

Ifølgje BA ville dei andre partia bruka pengane som følgjer:

Høgre og Raudt ville utvida timesregelen.

FNB ville bruka skattepengar til å dobla kuttet.

Frp ville senda saka i retur og sjå på kutt i utgifter, mellom anna til sykkelvegar.

Publisert: