Kommunen vil fylle ut Byneset med stein. Nå har de fått svar