Vikarer blir leid inn som sensorer: – Det er ikke akseptabelt å gjøre det slik