Firmaet har hatt ansvaret for arbeidet rundt Erdal kirke det siste året, hvor flere Askøybedrifter er blitt brukt som underleverandører.

Torsdag meldte selskapet at de er konkurs.

Advokat Bjørn Åge Hamre er satt inn som bostyrer.

– Hovedårsaken til at selskapet nå melder seg konkurs er at de har mistet oppdrag utover høsten som de hadde budsjettert med, sier Hamre.

I tillegg har markedet blitt ytterligere forverret, fortsetter han.

– De forutsetningene som var lagt til grunn for prognoser for hva selskapet kunne håndtere av forpliktelser har endret seg utover høsten.

Videre forteller Hamre at det har vært likviditetskrevende å holde prosjektene i gang på grunn av usikkerheten som har vært der.

– Leverandører har bedt om forskudd, og selskapet har måttet betale ut en stor andel før de har fått betalt av byggherren.

Fikk ny sjansje i oktober

I september var selskapet konkurstruet, og det pågikk forhandlinger om en rekonstruksjon av selskapet.

Hele 250 kreditorer kom med økonomiske krav mot selskapet. Blant dem var flere askøyselskap.

I oktober ble det klart at Vestafjell fikk en ny sjanse.

Flertallet av de største kreditorene sa da ja til å la byggefirmaet Vestafjell leve videre. Det betyr at de bare da fikk en femtedel av det Vestafjell AS faktisk skyldte dem.

Det kreditorene da sa ja til var en rekonstruksjon.

Sondrer andre interessenter

Første forfall for rekonstruksjonen var i morgen.

– Selskapet hadde 60 millioner i gjeld til kreditorene, og den ble stadfestet med et oppgjør på 20 prosent. Dermed skulle selskapet betale 12 millioner kroner til kreditorene, og første avdrag var på seks millioner i morgen, 1. desember, sier Hamre.

Han forteller videre at de nå i første omgang sondrer om det er interessenter som vil ta selskapet helt eller delvis videre.

– Vi prøver først, og hvis det ikke går, vil det bli en ordinær konkurs, sier Hamre.

Usikkerhet for kreditorene

I henhold til de ansatte, står de nå uten jobb.

– Men lønnsgaranti vil dekke utestående lønn innenfor de rammene lønnsgaranti gir. Om det vil bli videre drift, er det da også mulighet for ny jobb for dem, sier Hamre.

For kreditorene sin del er det nå stor usikkerhet rundt hva de vil få, om de vil få noe i det hele tatt.

– Dette er veldig synd. De hadde utsikter til å få 20 prosent slik det var lagt opp, men da selskapet ikke klarte å skaffe penger til utbetalingen og nå endte i konkurs, vil det bli mye dårligere enn de 20 prosentene, om de får noe i det hele tatt, sier Hamre.

– Beklager overfor alle som blir berørt

Torsdag sendte Vestafjell ut en mail til kreditorer, kunder og leverandører.

Der skriver de at de siden åpningen av rekonstruksjonen har arbeidet med mål om å lykkes med å finne en vei videre med de forutsetningene som lå til grunn.

– Selskapets driftsperiode etter åpning har vært krevende. Administrasjonen har også arbeidet parallelt med flere prosesser for å styrke likviditet uten å lykkes. Som en del av dette har vi ikke kunnet være til stede i markedet som ønsket for å styrke ordrereserven på kort og lang sikt, skriver selskapet.

Tap av ordrereserve og fortsatt forskuddsbetalinger underveis har gjort handlingsrommet mindre og gitt dårligere utnyttelse av de mulighetene selskapet så i ordrereserven som lå til grunn, skriver de videre.

– Dette ved siden av et krevende marked og fremtidsutsikter har da ført til at vi nå ser ingen annen mulighet enn å melde oppbud. Vestafjell beklager overfor alle som blir berørt av dette, skriver de.

På spørsmål om konkursen fra Askøyværingen, svarer administrerende direktør, Raymond Tuv, det samme som ble skrevet i mailen til kreditorer, kunder og leverandører.