Ungdommane jobba gratis: - Eg får godt samvit av å hjelpe andre