Trafikken i bomringen går ned: – Folk er nok blitt mer bevisste på bruken av elbil