Uenighet om fartsgrense kan forsinke planene om gang- og sykkelvei