– Skolene på Askøy skriker etter mer ressurser. Nå skal vi gi klar beskjed til politikerne om at dette ikke går lenger, sier Morten-Christian Bernson, nyvalgt leder for det kommunale foreldreutvalget (KFU).

Bernson representerer foreldrene til de rundt 4500 barna på de 17 skolene på Askøy. Torsdag ettermiddag inviterer han til foreldreopprør på rådhustrappen før kommunestyret starter klokken 17.15.

– Vi oppfordrer folk til å ta med fakler og vi håper på et stort oppmøte foran rådhuset, sier KFU-lederen.

Askøy bruker 23 millioner kroner mindre på skole enn sammenliknbare kommuner. Askøyværingen har tidligere skrevet om «lederbrølet», der skolelederne på Askøy har gått ut og sagt klart ifra om uholdbare forhold i Askøy-skolen.

– Nå må vi vise politikerne at de må tenke mer på barna våre og sørge for mer ressurser til askøyskolene, sier Bernson.

Vil møte demonstrantene

Ordfører Yngve Fosse (H) har fått med seg at det er planlagt en demonstrasjon før torsdagens kommunestyremøte.

– Jeg er godt kjent med situasjonen i askøyskolene, og jeg vil møte demonstrantene for å høre hva de har å si. Samtidig må vi erkjenne at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon, sier Fosse.

Askøyværingen gir deg høydepunktene fra kommunestyret både før og under møtet i vårt direktestudio.

Disse sakene skal behandles i kommunestyret:

Klikk her for lese mer om sakene.

 • PS 112/23: Juridisk vurdering av myndighetsutøvelse og hjemmel i sak om Fromreide Vassverk SA, tilleggsbestilling - Forslag til prosjektplan

 • PS 113/23: Renovasjonsgebyr 2024 - BIR Privat AS

 • PS 114/23: Finansforvaltning - rapportering 31.08.2023

 • PS 115/23: Bergen og omland friluftsråd - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2023-2027

 • PS 116/23: Konfliktråd - Valg av kommunal representant 2023-2027

 • PS 117/23: Finansutvalget 2023-2027

 • PS 118/23: Askøy kirkelige fellesråd - Valg av representant og vararepresentant 2023-2027

 • PS 119/23: Stiftinga Kystkultur no! Valg av representant 2023-2027

 • PS 120/23: Valg til interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 2023-2027

 • PS 121/23: Valg av representanter til styret i Museum Vest 2023-2027

 • PS 122/23: Omvalg av varamedlemmer til utvalgene - Arbeiderpartiet

 • PS 123/23: Omvalg av varamedlemmer til UTM - Industri og næringspartiet

Meldinger:

Klikk her for lese mer om meldingene.

 • RS 80/23: Juletilskudd 2023

 • RS 81/23: Presentasjon UOL - økonomiplanen 2024-2027

 • SP 07/23: Spørrerunden Kommunestyret 30.11.23