Arbeidet ved Erdal kirke skulle vært ferdig, nå blir det forsinket