Inga folkerøysting om målform i nord med det første