– Må ha som ambisjon å selge tomtene i 2020 og 2021